Nr.Tēma
1.Ievada lekcija – astroloģija, horoskopu dauzveidība, horoskopa elementi.
2.Īs vēstures apskats – astroloģijas izcelšanās, pagātnes slavenākie astrologi.
3.Planētas – to dalījums: septenera planētas, augstākās planētas, iņ – jaņ planētas. Planētu simboli. Planētu direktīvā un retrogradā kustība.
4.Vispārīgie astronomijas un astroloģijas jēdzieni. Sfēra. Ekliptika. Līdzsvara punkts. Mēness fāzes, aptumsumi.
5.Planētu stipruma novērtējums pēc ballēm. Planētu stāvoklis savā valdījumā, trimdā, izsūtījuma, radniecībā u.t.t. Iepazīšanās ar Rafaela un Džonsa tabulām.
6.Planētu lomu funkcijas, viņu īpašības un nozīme horoskopā.
7.Spēļu testi ar planētu lomu funkcijām.
8.Papildus planētu punktu nozīme un funkcija – fiktīvās planētas. Mēness mezgli. Baltais un Melnais mēness.
9.Zodiaka aplis, zīmju simboli.
10.Zodiaka zīmju dalījums pēc stihijām
11.Zodiaka zīmju dalījums krustos. Sintēzes zīme.

Semestra beigās – ieskaite

Nr.Tēma
1.Darbs ar tabulām, vienkāršotā horoskopa – kosmogrammas sastādīšana. Planētu stāvokļa aprēķins, planētu izvietojums kosmogrammā.
2.Džonsa figūras- cilvēka psihotipa noteikšana pamatojoties uz planētu izvietojumu kosmogrammā.
3.Vadošo planētu noteikšana kosmogramā. Astroloģijas testi
4.Aspektoloģija – dažādu horoskopa punktu savstarpējo iedarbību atkarībā no leņķiskā attāluma starp tiem.
5.Aspektu dalijums – minorie un mažorie.
6.Aspektu dalījums – harmoniskie, disharmoniskie, radošie un karmiskie. Viņu nozīme un izvietojums cilvēka horoskopā.
7.Hubera figūras.Aspektu konfigurācija horsokopa – trijstūri, taisnstūri, līnijas utt.
8.Aspektu aprēķins izmantojot absolūtos un zodiakālos grādus, vadošo konfigurāciju noteikšana cilvēka kosmogrammā.
9.Dispozīcijas ķēde. Dispozīcijas ķēdes izveidošana – analīze.
10.Kosmogrammas visparēja analīze. Cilvēka psihotipa noteikšana -temperements, radošais potenciāls, talants.
11.Natlā horoskopa aprēķina formulas.
12.Zodiaka zīmju nozīme. Planētas zodika zīmēs.

Mācību gada beigās – eksāmens.