Latvijas un Grinvičas laika starpība

LT — x h = GMT (Pasaules laiks)
GMT + x h = Latvijas laiks

Lielākoties dažnedažādie astro kalkulatori prasa ievadīt GMT, ko iegūst, no dzimšanas brīža jeb Latvijas laika atņemot noteiktā gadā uzrādīto stundu skaitu.

Piemēram, dzimis 01.06.1977 plkst. 13
LT jeb Latvijas laiks būs – pl. 13.
GMT jeb pasaule slaiks būs – pl. 10.
To iegūst 13 (LT) – 3h = 10 (GMT)

NolīdzGMT
1917.1940. 08.08.– 2
1940. 09.08.1941. 02.07.– 3
1941. 02.07.1943. 28.03.– 1
1943. 29.03.1943. 03.10.– 2
1944. 03.04. (Kurzemē)1944. 01.10.– 2
1944. 02.10. (Kurzemē)1945. 01.04.– 1
1945. 02.04. (Kurzemē)1945. 09.05.– 2
Rīga, Latgale, Vidzeme, Zemgale1944. 14.10.– 3
1944. 14.10.1989. 24.09. plkst. 3.00– 3

Izņēmumi

1981. 01.04. plkst. 0001.10. plkst. 00– 4
1982. 01.04. plkst. 0001.10. plkst. 00– 4
1983. 01.04. plkst. 0001.10. plkst. 00– 4
1984. 01.04. plkst. 0030.09. plkst. 03– 4
1985. 31.03. plkst. 0229.09. pl. 03– 4
1986. 30.03. plkst. 0228.09. pl. 03– 4
1987. 29.03. plkst. 0227.09. pl. 03– 4
1988. 27.03. plkst. 0325.09. pl. 03– 4
1989. 24.09. plkst. 03līdz šodienai– 2

Izņēmumi vasaras laikā

1990. 25. 03.30. 09.  plkst. 4– 3
1991. 31. 03.29. 09.– 3
1992. 29. 03.27. 09.– 3
1993. 28. 03.26. 09.– 3
1994. 27. 03.25. 09.– 3
1995. 26. 03.24. 09.– 3