Kāpēc vajag apgūt astroloģiju?

Astroloģija – ir sena zinātne, kas eksistēja jau šumeru un lielo piramīdu laikā. Gadu tūkstošos cilvēce ir uzkrājusi ievērojamu okulto pieredzi. Katra cilvēka dzimšana ir dievišķs akts un nav nejaušība. Kāpēc cilvēks ir ienācis šajā pasaulē? Kāds ir viņa dzīves ceļš? Kādi cilvēki, problēmas, uzdevumi ir sagaidāmi viņa dzīves ceļā? Tādus jautājumus uzdod daudzi domājoši cilvēki.
Astroloģija palīdz iepazīt sevi un citus cilvēkus, savas un citu psiholoģiskās problēmas. Tā dod iespēju ieraudzīt problēmu dziļāk no iekšpuses, saprast cilvēku rīcības īstenos motīvus un dziļāk izprast cilvēku savstarpējās attiecības.
Astroloģija dod atbalsta punktu mūžīgi mainīgajā mūsdienu pasaulē. Astrologs Koļesņikovs ir teicis: "Mēs peldam pa kalnu upi ar laivu. Upē ir krāces. Mēs varam aizvērt acis un nedomāt par to, kad mēs tuvosimies kārtējai krācei. Kā iznesīs tai cauri, tā iznesīs. Varbūt veiksmīgi, bet varbūt nē. No otras puses, ja mēs esam izvēlējušies zināt, tad varēsim izvēlēties drošu ceļu".
Astroloģija atļauj ne tikai konstatēt, kas notiek, bet arī iedarboties uz notikumu gaitu.
Elektīvā astroloģija dod iespēju izvēlēties veiksmīgu datumu laulību noslēgšanai, sava biznesa uzsākšanai, nekustamā īpašuma pirkšanai vai pārdošanai un vēl daudz dažādu derīgu lietu. Bieži cilvēkus interesē konkrēti jautājumi, bet nevis ilgtermiņa prognozes -
Vai man vajadzētu braukt strādāt uz Angliju?
Vai viņa mani mīl?
Vai man vajadzētu pirkt dzīvokli, kuru es šodien apskatīju?
Astroloģija var palīdzēt arī šajā ziņā.
Beidzot, astroloģija ir pasaules uzskats, īpašs skatījums uz pasauli, kas padara cilvēku interesantāku, spilgtāku un garīgi bagātāku. Šī pieskaršanās pie senajām zināšanām padziļina pasaules reljefa izjūtu.
Doma par to, ka var redzēt kaut ko dziļāk, ne tikai to, kas ir virspusē, saprast dziļākus cilvēku rīcības motīvus un palīdzēt viņiem var bagātināt tāda cilvēka dzīvi, kam raksturīgi aizdomāties par savas eksistences jēgu un noderīgumu.
Sākot nodarboties ar astroloģiju, daudzi cilvēki uz visiem laikiem šķiras no "garīgās vientulības" sajūtas, nonākot domubiedru pulkā , kas ir interesanti, domājoši, garīgi bagāti un neparasti cilvēki, no kuriem daudzi kļūst draugi uz visu mūžu.
Rezultātā -
Astroloģija vispirms ir pasaules pašizziņa, tā ir kā vārti uz neatpazīto pasauli.
Astroloģija mums daudz ko iemāca:
- Prasmi novērtēt laiku, jo burtiski dažās minūtēs var izmainīties aspekti starp planētām un mainīsies enerģētika, parādās labvēlīgi un nelabvēlīgi periodi kādai konkrētai aktivitātei, piemēram, komandējuma sākumam, svarīgu dokumentu parakstīšanai, medicīniskas operācijas veikšanai vai citām darbībām
- Astroloģija dod mums iespēju ieraudzīt un saprast, kāpēc mūsu dzīvē notiek viens vai otrs notikums. Ne abstrakti, bet pietiekoši precīzi un prognozēt kāda notikuma un citu cilvēku darbības iespējamību un sekas
- Astroloģija palīdz mums dzīvē apiet asos stūrus un zemūdens akmeņus, pietiekami precīzi parāda mums, kad ir mērķtiecīgi uzsākt to vai citu darbību un kad to beigt
Lietojot jūras terminoloģiju - pateicoties astroloģijai mēs kļūstam par sava likt4eņa ločiem.
Astroloģijas iespaidā mēs pamazām maināmies un mainās telpa ap mums- mēs sākam dzīvot pēc Kosmosa likumiem.