Kas ir Astroloģija?

Astroloģija ir zinātne par zvaigznēm, debesu ķermeņiem, kuru kustības likumi ļauj mums aprakstīt mainīgo dzīves plūsmu. Gan astrologi, gan astronomi pēta Saules sistēmas uzbūvi, planētu stāvokļus un to savstarpējo izvietojumu. Saulei, Mēnesim, Merkuram, Venerai un citām planētām katrai ir savs kustības cikls pa Zodiaku.
Mūsu dzīve arī sastāv no periodiski atkārtojošiem cikliem (gadalaiku maiņa, dienas un nakts mija).
Astroloģija pēta debesu ritmus un salīdzina tos ar zemes ritmiem. Astroloģija ņem vērā planētu ātrumu, Mēness fāzes, Mēness mezglus, Mēness dienas un vēl daudz ko citu.
Astroloģijas uzmanības centrā ir cilvēks ar savu ritmu sarežģītību- bioloģisko, sociālo un vēsturisko. Zvaigznes neuzspiež, bet iesaka- tādā veidā palīdzot sagatavoties dzīves pārbaudījumiem.

Kā strādā astrologs?

Katrs cilvēks ir absolūti unikāls, arī viņa dzimšanas moments ir unikāls. Saņemot no cilvēka dzimšanas datus: datumu, laiku un vietu, astrologs sastāda kosmogrammu, dzimšanas horoskopu (natālo karti), planētu atgriešanās kartes (solāru, lunāru) un interpretē tās, izsaka secinājumus un veido prognozes. Horoskopā ir liels skaits dažādu simbolu kombināciju. Katram simbolam piemīt vienkārša universāla nozīme, kuru var pielietot lielam faktu daudzumam. Horoskopa interpretācija ir māksla, kurā izpaužas astrologa kvalifikācija un meistarība.

Kā noteikt savu Zodiaka zīmi?

Tiek izmantots Saules stāvoklis Zodiaka zīmēs. Gada laikā Saule iziet cauri visam Zodiakam. Zinot savu dzimšanas dienu un mēnesi, viegli noteikt savu Saules zīmi.
21. marts - 20.aprīlis - Auns
21.aprīlis - 20. maijs - Vērsis
21.maijs - 21. jūnijs - Dvīņi
22.jūnijs - 22.jūlijs - Vēzis
23.jūlijs - 23.augusts - Lauva
24.augusts - 23.septembris - Jaunava
24.septembris - 24.oktobris - Svari
23.oktobris - 22.novembris - Skorpions
23.novembris -21.decembris - Strēlnieks
22.decembris -20.janvāris - Mežāzis
Bet, ja cilvēks ir dzimis uz divu Zodiaka zīmju robežas, viņam jānoskaidro, kad un cikos viņa dzimšanas gadā Saule ir izgājusi no iepriekšējās zīmes un iegājusi nākošajā zīmē.
To var noteikt pēc kalendāriem un speciālām tabulām. Zinot, cikos jūs esat dzimis, to var noteikt bez īpašām pūlēm.
Dabīgi, astrologs pielietojot speciālas datorprogrammas, to var izdarīt ļoti ātri. Ja ir Saules zīme, tad ļoti svarīgi ir uzzināt Mēness zīmi, t.i. kādā Zodiaka zīmē atradās Mēness mūsu dzimšanas brīdī. Iespējams, ka tieši Mēness zīmes raksturojums vairāk atbilst jūsu raksturam, it sevišķi sievietēm. Izveidojot kosmogrammu, var noteikt jūsu sintētisko zīmi, kura arī zināmā mērā dod iespēju izprast jūsu reakciju uz apkārt notiekošo.

Kādus horoskopus publicē presē? Vai tiem ir jātic?

Horoskopu sastādīšana presei ir sarežģīts un var teikt nepateicīgs darbs, kaut vai tāpēc, ka tas ir darbietilpīgs, bet apmaksa parasti neatbilst laika patēriņam. Vispirms ņem vērā Saules atrašanos Zodiaka zīmē un dažu lēno planētu aspektus. Pēc tam konstruē atvieglotu Solāro karti katrai zīmei un vispārējā prognoze (gada prognoze). Katrai Zodiaka zīmei var sastādīt arī prognozi uz mēnesi, nedēļu, dienu. Tam izmanto galvenokārt ātro planētu, īpaši Mēness stāvokli. Jebkurš tāda veida horoskops, diemžēl nevar izcelties ar īpašu precizitāti, tāpēc, ka tas ir tikai vispārējs fons, pietiekoši ievērojams enerģētiskais fons, kurā var noti9kt dažāda veida norises. Tāpēc reizi pa reizei šīs prognozes nostrādā, taču ne visām Zodiaka zīmēm.
Nereti, lai nemaksātu astrologam, īpaši kvalificētiem, šos horoskopus avīzēm un žurnāliem sastāda paši žurnālisti, kuri nepārvalda pat astroloģijas pamatus. Tad par kādu „ticību” šai produkcijai var runāt.
Jūsu psihotipa individuālai analīzei t.i. jūsu vājo un stipro rakstura iezīmju noteikšanai, kā arī notikumu prognozēšanai noteiktā laika intervālā, nepieciešams sastādīt jūsu individuālo horoskopu.

Kad sākas Jaunais gads Astroloģijā?

Astroloģijā Jaunais gads sākas 21.03.- pavasara saulgriežos, kad Saule ieiet Auna zīmē un šķērso debesu ekvatoru. Bet Austrumu Jaunais gads (ķīniešu) sākas no pirmā Jaunmēness Ūdensvīra zīmē (Saule iet pa Ūdensvīra zīmi no 21.01.-20.02.).

Uz kādiem jautājumiem var atbildēt Astroloģija? Kādi horoskopu veidi pastāv?

Astrologs var atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem, kas saistīti ar darbu, veselību, finansēm, biznesu, profesijas izvēli, mācībām augstskolā, partnerattiecībām. Sevišķi interesanti ir jautājumi par bērniem, viņu rakstura īpašību, talantu, spēju raksturojums, kuras būtu nepieciešams attīstīt un ņemt vērā , izvēloties nākamo profesiju. Tādi horoskopi ievērojami palīdz vecākiem izprast bērnu uzvedības motīvus un izvēlēties pareizas audzināšanas metodes. Atkarībā no pētāmajām problēmām un attiecīgajiem jautājumiem, izšķir dažādus astroloģijas virzienus: prognožu astroloģija (prognožu sastādīšana kādam nākotnes periodam), medicīnas astroloģija (jautājumi par veselību), horārā astroloģija (atbildes uz noteikti uzstādītiem jautājumiem), biznesa astroloģija (veiksmīga firmas darbība), elektīvā astroloģija (vislabvēlīgākā laika izvēle braucieniem, pirkšanai-pārdošanai, firmas reģistrācijai), mundānā astroloģija (politika un valstu vēsture), lauksaimniecības astroloģija.

Dažu astroloģisko terminu vārdnīca.

Aspekts – starpība starp divu debesu ķermeņu koordinātēm, vai arī divu planētu savstarpējā mijiedarbība, kas rodas, kad starpība starp viņu koordinātēm ir noteiktā lielumā.
Aspektēta planēta - planēta, kam ir aspekts ar citu planētu vai horoskopa kardinālu punktu.
Ascendents (lat. Ascendent - "uzlēcošais") - ekliptikas grāds, kas cilvēka dzimšanas brīdī uzlec virs horizonta, vai arī tas ir Zodiaka grāds, kas uzlec noteiktā laikā, noteiktā vietā. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem horoskopā jeb I astroloģiskās mājas sākums.
Horoskops - astroloģiskā karte, kas sastādīta noteiktā vietā, datumā un noteiktā laikā. Horoskopa sastādīšanai izmanto efemerīdas un māju tabulas. Horoskops attēlo skatu uz debesīm noteiktā laika momentā.
Horoskops - tā ir cilvēkam dotā būtība, viņa talanti, problēmas, attieksmi pret sevi. Eksistē liels daudzums dažādu horoskopa veidu. Piemēram, dzimšanas horoskops (natālā karte) tiek sastādīts cilvēka dzimšanas momentam, dekumbitūras horoskops (sastāda uz momentu, kad cilvēks ir saslimis) horārais horoskops- sastāda uz jautājuma uzdošanas momentu.
Kosmogramma - astroloģiskā karte, kas sastādīta neņemot vērā laiku. Dzimšanas vieta tiek pielietota tikai nosakot laika joslu.
Solārā karte - horoskops, kas sastādīts Saules atgriešanās momentā savā natālajā stāvoklī. Ja dzimšanas laiks nav zināms, var sastādīt vienkāršotu Solāro karti. Sauli novietojam uz Ascendenta, bet pārējās astroloģiskās mājasd atliek vienādos loka attālumos pa 30 grādiem katru. Piemēram, Saule ir 27 grādos Jaunavas Zīmē - tas būs Asc grāds, bet II māja sāksies 27 grādos Svaru zīmē.
Zvaigznājs (gr. Astron, lat. - Sidus) - antīkajā pasaulē par zvaigznāju sauca zvaigžņu grupu, kas tradicionāli tika saistīts ar kādu mitoloģisku vai vēsturisku personāžu. 1922. gadā 1. Starptautiskajā astrologu savienības kongresā tika noteikts zvai9gznāju skaits un to robežas.
Debesu sfēra - tā ir iedomāta lodveida virsma ar brīvi izvēlētu rādiusu, uz kuru mēs projicējam debesu spīdekļu stāvokļus.
Zodiaks - iedomāta līnija, pa kuru attiecībā pret zvaigznēm dienu no dienas virzās Saule, sauc par ekliptiku, bet zvaigžņotās debess apgabalu, kas tai pieguļ sauc par Zodiaka joslu vai Zodiaku.
Zodiaka zīmes (Grieķ. Zodios, lat. Zodiacus) - 12 Zodiaka sadaļas. Zodiaka zīmes savus nosaukumus ieguvušas laikmetā, kad pavasara saulgrieži atradās Auna zvaigznājā un tāpēc, Tā ir pirmā Zodiaka zīme, kas ieguva šī zvaigznāja nosaukumu. Pārējās zīmes ieguva to zvaigznāju nosaukumus, kuru robežās tie atradās. Šobrīd precesijas rezultātā pavasara saulgriežu punkts ir nobīdījies un Zodiaka zīmju nosaukumi vairs nesakrīt ar zvaigznāju nosaukumiem, kuros tie atrodas.
Horoskopa mājas (lat. - Domus coelestis, Lokus) - lauks, vieta, astrolauks- tas ir nosacīts debess sadalījums, kas atkarīgs no katra cilvēka dzimšanas vietas un laika. Katra māja, tas ir noteiktas darbības jomas raksturojums. Planētu interpretācija mainās atkarībā no tā, kādā mājā tā atrodas. Katrai mājai ir sava pārvaldošā planēta, kura pārvalda šo Zodiaka zīmi, kurā atrodas mājas virsotne (sākuma punkts jeb kuspids). Horoskopa mājas atbilst apstākļiem, bet zīmes norāda uz šo apstākļu raksturīgajām īpašībām.
Efemerīdas - speciālas tabulas, kas parāda Saules , Mēness un citu planētu ikdienas stāvokli, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama astroloģiskās kartes aprēķinam.